Onze visie

Bouwbedrijven en overheden zijn het erover eens dat we anders moeten bouwen. We doen een te groot beroep op grondstoffen en stoten te veel CO2 uit. Dit leidt tot klimaat- en milieuschade en oplopende bouwkosten. De lat ligt hoog. In de Noord-Nederlandse Routekaart voor de circulaire economie en de provinciale ‘Roadmap voor Circulair Drenthe’ is de bouw dan ook één van de belangrijkste sectoren. Dat vraagt op korte termijn om actie en meer circulaire bouwprojecten. Dit zijn onze speerpunten:

Meer praktijkprojecten

Wij willen het aantal praktijk projecten snel laten groeien. We stimuleren en ondersteunen daarom actieve en ondernemende opdrachtgevers. Bij voorkeur via een à twee concrete projecten of experimenten per gemeente.

Proeftuinen van betekenis

Circulair bouwen is meer dan het stapelen van stenen. Het vraagt om nieuwe samenwerking en kruisbestuivingen tussen meerdere sectoren. We zijn daarom uit op proeftuinen voor circulaire gebiedsontwikkeling. Daarmee geven we invulling aan de circulaire economie.

Circulair aanbesteden

Met workshops en masterclasses inspireren wij opdrachtgevers om stappen te zetten richting circulair aanbesteden. De toekomstige Drentse bouwopgave biedt hiervoor grote kansen. Zeker als opdrachtgevers vanaf het begin in coproductie met  bouwers en ontwerpers om tafel gaan.

Drentse databank

Goede voorbeelden geven we een podium. Laten we leren van elkaars ervaringen. Wij zetten daarvoor een Drentse kennisdatabank Circulair Bouwen op. Iedereen kan hiervan gratis en vrijblijvend gebruik maken.

Koppeling praktijk en onderwijs

Circulair bouwen betekent nieuwe diensten, producten en technieken. Dit vraagt nieuwe passende kennis en vaardigheden; vakmanschap voor een betere wereld. Drenthe Bouwt Circulair verbindt de nieuwe praktijk met onderwijsontwikkeling voor mbo, hbo en wo. Het innovatielab NICE is hiervoor het platform.

Regionale grondstoffenbank

Het Drentse ‘aanbod’ van bestaande gebouwen, materialen en producten moet in kaart worden gebracht. Dit geeft een beeld van de aanwezige bouwgrondstoffen voor hoogwaardig hergebruik. Wij nodigen gemeenten uit actief met ons mee te doen aan de Urban Mine NNL. Een Noord- Nederlandse schatkist voor hergebruik die toegankelijk is voor de markt.