Bijenkaart

De situatie voor bijen in Drenthe is te verbeteren. Daarom willen wij bij-vriendelijke initiatieven in de provincie activeren, ondersteunen en verbinden. De Bijenkaart maakt zichtbaar waar al inspirerende voorbeelden en resultaten zijn. Maar ook locaties met potentie kunnen op de kaart worden gezet. Zo is het duidelijk waar en wat er mogelijk is.

Filter op de kaart


optie_1
Bestaande bij-vriendelijke initiatieven
optie_2
Locatie die kan worden ingezaaid met een bij-vriendelijke bloemenmengsel
optie_3
Meer bij-vriendelijk groenbeheer wenselijk

Het gebrek aan voedsel voor de wilde bij is te veranderen met een ander, meer bij-vriendelijk groenbeheer. Ook het omzetten van  braakliggende terreinen in bloemweides is goed voor de bij. Particulieren kunnen de bij een zetje in de goede richting geven door een bij-vriendelijke tuin te maken, geen gif te gebruiken en extra nestgelegenheid te maken door het bouwen van een bijenhotel.

Kent u een bij-vriendelijk initiatief of heeft u een idee voor een nieuwe locatie?
Kent u een plek in Drenthe dat wel een bij-vriendelijk bloemenmengsel kan gebruiken. Bijvoorbeeld een braakliggende terrein of overhoekjes (stukjes gemeentegrond die door huiseigenaren, huurders of bedrijven worden gebruikt). Of weet u bermen, schouwpaden en openbaar groen te vinden waar een meer bij-vriendelijk beheer mogelijk is? Markeer deze plek dan op de kaart!

Bestaande initiatieven


Locaties inzaaien


Locaties ander beheer