Bijvriendelijke omgeving langs de meanderende Hunze

Bij de vernieuwing van de meandering van De Hunze kan direct actief een bijvriendelijke omgeving gerealiseerd worden.