’t Struunpad Koekangerveld

’t Struunpad is een natuurbelevingspad van ongeveer een kilometer lengte door het landschappelijk groen achter de dorpskern. Diverse landschapselementen zijn aangebracht zoals een vlinderwal, uitkijkheuvel, een labyrint, een zonnewijzer, een drietal natuurlijke poelen, een stinzenbosje en bloemrijk grasland. Ook een akkertje met oude graangewassen wordt elk jaar ingezaaid. Het terrein is openbaar toegankelijk, rondleidingen op aanvraag.

website: www.struunpad.nl.