Inzaaien bermen Tolweg en Koekoeksweg gemeente Westerveld

De bermen bij de Tolweg in gemeente Westerveld zijn geschikt om in te zaaien met een bij-vriendelijk bloemenmengsel.  De gemeente zaait nu gras in (bijvoorbeeld bij de Koekoeksweg) in plaats van een bijvriendelijk mengsel.