Mogelijkheden bij-vriendelijk groenbeheer gemeente Emmen

Gemeente Emmen kan best meer initiatief gaan tonen wat betreft bij-vriendelijk groenbeheer. Er zijn meerdere plaatsen in de gemeente waar ingezaaid zou kunnen worden in combinatie met de huidige beplanting. Bijvoorbeeld langs de ringweg Zuid van Emmen zijn meerdere groenstroken die benut kunnen worden voor extra variatie in het aanwezige groen, ook langs de op- en affritten Bargares en Delftlanden zijn daar mogelijkheden voor.