Ecologisch beheerde graslandjes op het sportpark Het Grootveld te Dalen

Het parkgedeelte van het Grootveld in Dalen wordt al meer dan 10 jaar ecologisch beheerd. Dat wil zeggen er wordt 2 keer per jaar en de laatste jaren slechts 1 x gemaaid en afgevoerd wordt. Er is daardoor een gevarieerde begroeiing ontstaan waardoor er weer veel soorten bijen, zweefvliegen, dagvlinders (28 soorten waaronder bruine vuurvlinder en meer zeldzamere soorten) te vinden zijn. Ook zijn er 38 libellensoorten (ook zeer zeldzame) op het sportpark te vinden en veel sprinkhanen, kevers en veel andere nuttige insecten en andere dieren die baat hebben bij een ecologisch beheer.