Braakliggend terrein in Assen

  1. Het terrein waar eerst het Esso-tankstation stond is een mooie potentiële locatie voor het inzaaien van bloemen e.d.