Boomgaard met vlinder en bijenbloemen Hoogersmilde

Heel Drenthe zoemt BoomgaardJonge hoogstamboomgaard met ondergroei van een wildmengsel van vlinder en bijenbloemen en een bijenhotel in aanbouw.

“Dit jaar is de boomgaard omgeven met lelies en aardbeien. We merken dat er bijna geen bijen zijn op dit moment.”