Bloemenweelde Bovensmilde

In mei 2014 hebben de werkgroep Duurzaam Bovensmilde en de Natuur en Milieufederatie Drenthe een deel van de BrinkBaru, de nieuwe ontmoetingsplek in Bovensmilde, ingezaaid met wilde bloemen. De bloemenweelde is niet alleen aantrekkelijk voor omwonenden maar ook voor bijen en hommels. Bij de bloemenweide is ook een bijenhotel geplaatst. Duurzaam Bovensmilde gaat de bloemenweelde op de BrinkBaru bij-vriendelijk beheren.

Het bloemenzaad voor Bovensmilde is verkregen via de Agrarische Natuurvereniging Drenthe. In het kader van het project Bloemrijke Akkers zaaien boeren al langer akkerranden in met bloemenzaad. Dit jaar is het bloemenzaad ook aan particulieren beschikbaar gesteld.

Duurzaam Bovensmilde wil graag dat de gemeente Midden-Drenthe en de provincie de bermen langs de Drentse Hoofdvaart en ander openbaar groen meer bij-vriendelijk gaan beheren.

Kijk ook bij de biologische moestuinen in Bovensmilde.

Bekijk hier foto’s van de Bloemweelde van Bovensmilde

 

Bekijk het filmpje over de Bloemweelde Bovensmilde

 

Meer informatie