Ecoplan Bernkoelenhoeve Asserstraat in Rhee

Het erf van de Bernkoelenhoeve aan de Asserstraat 201 in Rhee wordt al ruim 16 jaar ecologisch beheerd door Hans van der Lans. Het erf met de boerderij is 1,3 ha groot. In 1997 trok Hans met zijn ecologisch adviesbureau  Ecoplan in de boerderij. Het is de woonstee van Hans en het kantoor van waaruit de buitendienst het land in ging om ecologische projecten uit te voeren. Voor klanten is het een plek waar kan worden overlegd en waar ecologische principes en toepassingen kunnen worden geshowd.

Diverse fauna op de Bernkoelenhoeve

Van heel kleine schaal, ongeveer 1 m2 tot de permanente graslanden waar het beheer van begrazing leidt tot prachtige ontwikkelingen. Er zijn regelmatig excursies op Benkoelen. De kudde Heckrunderen trekt altijd veel bekijks. De ooievaars van de buren Jeannet Zwiers en Henny Bos zijn eveneens heel in trek, ze staan bijna altijd  het grasland van Ecoplan doen zich te goed aan de kikkers en salamanders.
Er zijn veel rode lijstsoorten en dat straalt intussen ook al op de omgeving af. In die zin dat bijzondere soorten ontsnappen naar de omgeving.

Bijen en duurzame aanplant

Volgens bijenkenner Arie Koster zijn er op het erf van de Bernkoelenhoeve  tenminste 30 soorten solitaire bijen te vinden. Ook staan er een drietal kasten met gewone honingbijen.

Alle aanplant gebeurt hier met originele inheemse soorten. Zo zijn hier bijna alle inheemse soorten bomen en struiken aanwezig, bv wilde appels en peren, wilde mispels, veel soorten rozen en bramen, enz, enz.
Hans eet geniet van zijn het voedsel van eigen terrein, natuurlijk een ecologische moestuin, diverse soorten bessen, bramen, appels, peren, mispels, kersen, pruimen, enz., en eeten de eigen dieren, kippen en eieren, geitenvlees en vlees van het Heckrund.