Drenthe Bouwt Circulair

We moeten overstappen naar circulaire manieren van bouwen. Grondstoffen worden schaars en de uitstoot van CO2 neemt nog steeds toe. De huidige manier van bouwen draagt hieraan bij. Inzetten op circulair bouwen biedt grote kansen voor innovatie met positieve effecten voor milieu én economie. Drentse opdrachtgevers, ontwerpers en bouwers slaan daarom de handen ineen voor het realiseren van meer circulaire bouwprojecten.

Drentse aanpak voor meer circulaire bouw

Wij staan voor praktijk- en actiegerichte samenwerking. Met een regionale aanpak delen we kennis en ervaringen via een groeiend aantal projecten. Bouwbedrijven kunnen al veel en ontwikkelen direct toepasbare producten. Toch kiezen opdrachtgevers nog vaak voor traditionele bouwmethoden. Met Drenthe Bouwt Circulair bundelen we onze krachten en helpen we om daar verandering in te brengen. Hoe?